Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Συνεδρίαση Διαχειριστικης Επιτροπής Κληροδοτήματος Κυριάκου Χατζιδάκη
Συνεδρίαση Διαχειριστικης Επιτροπής Κληροδοτήματος Κυριάκου Χατζιδάκη PDF Εκτύπωση
Γάζ03/04/2017
Αρ. Πρωτ:5369
Αριθμ. Πρόσκλησης 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 10-04-2017 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Kυριάκου Χατζηδάκη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος Κυριάκου Χατζηδάκη οικονομικών ετών 2012-2016.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Αθανάσιος Κύρκος

 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Σήμερα την 03η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, η υπογεγραμμένη Αθανασάκη Κλεάνθη, τοιχοκόλλησα στο συνηθισμένο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος (Πίνακας Ανακοινώσεων), αντίγραφο της με αριθμό Πρωτ. 5369/03- 04-2017 πρόσκλησης (Νο 1) του Προέδρου, για συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του κληροδοτήματος Κυριάκου Χατζηδάκη την Δευτέρα 10-04-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στην πρόσκληση.

Η τοιχοκόλληση έγινε με την παρουσία των παρακάτω μαρτύρων, που υπογράφουν :

1. Βαρδαλαχάκη Μαρία
2. Σκουλά Ελπινίκη

Αφού συντάχθηκε το αποδεικτικό υπογράφεται :

Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ


1.-


2.-

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA