Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσθετη αρμοδιότητα στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο κα Αποστολάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ, σχετικά με τον αιγιαλό και την παραλία, έως 30-04-2018»
Πρόσθετη αρμοδιότητα στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο κα Αποστολάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ, σχετικά με τον αιγιαλό και την παραλία, έως 30-04-2018» PDF Εκτύπωση
Γάζι, 30-05-2017
Αριθ. Απόφασης: 369/2017
Αριθ. Πρωτ.: 10249
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Αποφασίζει
Αναθέτει στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας του Δήμου Μαλεβιζίου κα Αποστολάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ με θητεία από σήμερα μέχρι 30-04-2018, τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, τα αρμόδια Όργανα του Δήμου και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των όρων της ΚΥΑ υπ'αριθμό ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 με την οποία παραχωρήθηκαν ο αιγιαλός και οι παραλίες στους ΟΤΑ α΄βαθμού, σε ότι αφορά τις παραλίες εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου.
Επίσης, την εξουσιοδοτεί για την υπογραφή εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τον αιγιαλό και την παραλίαπου δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ορισμένων Αντιδημάρχων επί των Οικονομικών θεμάτων και των Τεχνικών Υπηρεσιών, εν απουσία δε του Αντιδημάρχου Οικονομικών, να υπογράφει τα μισθωτήρια συμβόλαια αιγιαλού/παραλίας.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενό τηςστην ιστοσελίδα του Δήμου, στο εθνικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο δημοτικό κατάστηματης έδρας του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Μαμουλάκης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (49 KB)
Απόφαση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA