Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση συνεδριασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση συνεδριασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Γάζι , 21/ 07/ 2017
Αρ. Πρωτ: 14280
Αριθμ. Πρόσκλησης: 21
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 26 - 07 - 2017 και ώρα 16:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1.Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδή Απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα», προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €.
2. Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή των παραβόλων έκδοσης Δελτίων Γεωργοτεχνικων και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων ηλεκτροδοτούμενων υδροληψιών.
3. Έγκριση δαπάνης μετάδοσης και δημοσίευσης ενημερωτικού μηνύματος για την Αμμουδάρα και δέσμευση πίστωσης.
4. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών εκπόνησης της μελέτης «Προμελέτη για την πολεοδομική ενότητα 30 (Κολυβά)».
5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: αποκομιδή απορριμμάτων στη ΔΕ Κρουσώνα. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 € με ΦΠΑ 24%, έγκριση διάθεσης πίστωσης και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA