Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου στην 3η/20-2-2018 Συνεδρίασή του εγκρίνει τις παρακάτω κανονιστικές αποφάσεις:
1. Με την 34/2018 (ΑΔΑ: Ψ69ΒΩΛΣ-ΧΛΞ) απόφαση , εγκρίνει την «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (1/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
2. Με την 35/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΥΓΩΛΣ-ΗΤ2) απόφαση , εγκρίνει την Λήψη απόφασης για τις διαστάσεις και τον τύπο κατασκευής και τοποθέτησης των περιπτέρων στην τοπική - δημοτική κοινότητα που ανήκουν(3/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
3. Με την 52/2018 (ΑΔΑ: ΨΖΡ6ΩΛΣ-10Σ ) απόφαση , εγκρίνει την «Μετατόπιση στάσεων αστικού ΚΤΕΛ έμπροσθεν καταστήματος «ΤZORAKIS HOME» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (6/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Η παραπάνω αποφάσεις έχουν αναρτηθεί και θα παραμείνουν συνεχώς εκτεθειμένες κατά το πλήρες κείμενό τους, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006, έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA