Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 5204
Αριθμ. Πρόσκλησης 13
Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη 19 - 04 - 2018 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (Έβδομη).
2. Δέσμευση πιστώσεων για συνεχιζόμενες υπηρεσίες και έργα προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
3. Ψήφιση πίστωσης 25.903,38€ για απόδοση επιχορήγησης στο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου, από την Γ' και Δ' κατανομή έτους 2018, προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.
4. Ψήφιση πίστωσης 26.500,00 € για την απευθείας αγοράς ακινήτου στη Δ.Ε. Ροδιάς για μετατροπή σε Μουσείο «Ελιάς - Ελαιολάδου».
5. Ψήφιση πίστωσης 5.500,00 € για την απευθείας αγοράς ακινήτου στη Δ.Ε. Κρουσώνα για τη διαπλάτυνση δρόμου.
6. Ψήφιση πίστωσης 3.844,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο εμπορευματοκιβωτίων (containers)» για την φύλαξη του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για την προστασία των λουτρικών εγκαταστάσεων».
7. Ψήφιση πίστωσης 13.020,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια επιβατικού οχήματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πληροφορικής και της Διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών»
8. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μαλεβιζίου.
9. Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών».
10. Ψήφιση πίστωσης 8.800,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού»
11. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού της δημοτικής βιβλιοθήκης Μαλεβιζίου».
12. Ψήφιση πίστωσης 24.800,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων για αντιπλημμυρική προστασία».
13. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Μαλεβιζίου».
14. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ροδιά - Παλαιόκαστρο».
15. Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Αντιμετώπιση καταστροφών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα».
16. Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή στεγάστρων στο 2ο Δημοτικό σχολείο Κρουσώνα».
17. Έγκριση πρακτικών, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για την περίοδο 2018-2019.
18. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου περίφραξης Αγ. Γεώργιος - Στρούμπουλας», προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €.
19. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου περιοχής Αγ. Πελαγίας και ΔΕ Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου».
20. Καθορισμός όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση Βαρούχα εντός οικισμού Κρουσώνα.
21. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση γηπέδων»
22. Έγκριση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση, για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας πρώην δημοτικού καταστήματος Κρουσώνα».
23. Έγκριση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση, για το έργο «Εργασίες και προμήθειες εξοπλισμού για τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας και της παιδικής χαράς Γαζίου».
24. Έγκριση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση, για το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και οδών Τσαλικακίου».
25. Έγκριση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση, για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ροδιάς - Παλαιοκάστρου».
26. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της απόφασης 191/2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία καταργείται η δική από αγωγή που άσκησε εναντίον μας ο Μιχαήλ Βαρσαμάς λόγω δικαστικού συμβιβασμού στο ποσόν των 80.000,00 €.
27. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της απόφασης 51/2018 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία απορρίπτεται η αγωγή των Γεώργιου Μαραθιανάκη του Νικολάου κτλ που αφορά την διεκδίκηση της έκτασης που πώλησε ο Δήμος Γαζίου στην εταιρεία Σ Γιαννικάκης ΑΕ το 2004.
28. Παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της προσφυγής ΠΡ416/15-12-2008 που άσκησε ο τέως Δήμος Γαζίου κατά την απόφασης 11/2008 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου που αφορά επιβολή προστίμου ύψους 1.500,00 €.

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA