Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ. 8378
Αριθμ. Πρόσκλησης 18
Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη 07-06-2018 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ


Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Ψήφιση πίστωσης 24.703,28 € για τη Συντήρηση και επισκευή αντλητικού συγκροτήματος άρδευσης Δ.Ε. Κρουσωνα.
2. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»
3. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια σκυροδέματος», προϋπολογισμού δαπάνης 149.990,40 €.
4. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου περιοχής Αγ. Πελαγίας και ΔΕ Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου».
5. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου περίφραξης Αγ. Γεώργιος - Στρούμπουλας».
6. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Μαλεβιζίου».
7. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ροδιάς Παλαιοκάστρου».
8. Έγκριση 2ου πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός εισόδου Κρουσώνα».
9. Παράταση χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής ενότητας Αγίας Μαρίνας (Π.Ε. 21) του Δήμου Μαλεβιζίου.
10. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία τσιμέντου ΤΙΤΑΝ σάκων τσιμέντου.
11. Συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην οδό Σενετάκη στην περιοχή Κεφαλογιάννη Μετόχι, ποσού 48,36 €.
12. Παραλλαγή - μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ Α.Ε. στη θέση «Κορνίζο» της Τ.Κ. Κεραμουτσίου, ποσού 2.083,50 €.
13. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν την Δημοτική Κοινότητα Γαζίου.
14. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν την Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνα.
15. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν την Τοπική Κοινότητα Καμαρίου.
16. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν την Δημοτική Κοινότητα Ροδιάς.
17. Εξώδικος συμβιβασμός για καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος συνολικής έκτασης 114,51 τ.μ στη με αριθμό Μ2/2017 πράξης εφαρμογής ως προς την ιδιοκτησία Αντωνίου, Αρχοντίας και Μαριάνθης Βογιατζάκη που αφορά το νότιο τμήμα των Ο.Τ. 100-101-102-103 της πολεοδομικής μελέτης Γαζίου και με αριθμό κτηματογράφησης 0206028 στα Ο.Τ. 100 και 101 του σχεδίου πόλεως Γαζίου και έγκριση Προσκύρωσης.
18. Εξώδικος συμβιβασμός για καθορισμό τιμής μοναδας προσκυρούμενου τμήματος συνολικής έκτασης 11,99 τ.μ σύμφωνα με την διορθωμένη Μ1/2016 πράξη εφαρμογής ως προς την ιδιοκτησία Μαρίας και Μιχαήλ Δοκιμάκη και με αριθμό κτηματογράφησης 0123023 στο Ο.Τ. 32 της πολεοδομικής μελέτης Γαζίου.
19. Εξώδικος συμβιβασμός για καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος συνολικής έκτασης 70,81 τ.μ σύμφωνα με τη με αριθμό Μ2/2017 πράξης εφαρμογής που αφορά την ιδιοκτησία Εμμανουήλ, Ιωάννη, Κωνσταντινου, Αντιγόνης, Γεωργίου, Δημητρίου Κατσαμάνη, Ιωάννη, Ευτυχίας και Μαρίας Νιράκη και Σπυριδούλας και Ανθής Σωπασή στο Ο.Τ. 100-101-102-103 του σχεδίου πόλεως Γαζίου και με αριθμό κτηματογράφησης 0206101.
20. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (Ένατη).
21. Δέσμευση πιστώσεων για συνεχιζόμενες υπηρεσίες και έργα προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA