Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΜΑΕΔΗΜ
Πρόσκληση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΜΑΕΔΗΜ PDF Εκτύπωση
Γάζι 09-08-2018
Αριθ. Πρωτ.: 349
Σύμφωνα με τον ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά την 76/2018, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΕΔΗΜ, καλείται ο Δήμος Μαλεβιζίου ως μοναδικός μέτοχος της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Μαλεβιζίου, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 6η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, παρουσία Συμβολαιογράφου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
  1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης για την περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης (1/1/2017 - 31/12/2017).
  3. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
  5. Έγκριση κάλυψης θέσης παραιτηθέντων μελών Δ.Σ.
  6. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΛΙΑ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (438 ΚB)
Πρόσκληση σε γενικη συνέλευση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA