Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.:1665
Αριθμ. Πρόσκλησης : 2
Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη 31-01-2019 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ανακοινώσεις - αιτήσεις- αναφορές

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (1η)του Δήμου οικονομικού έτους 2019
2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για ανάλυση των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών και δέσμευση των σχετικών πιστώσεων για την ανάληψη τους .
3. Συγκρότηση των κατά Νόμο Επιτροπών Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2019.
4. Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου, για το έτος 2019.
5. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
6. Ορισμός κ.α. του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, ως κ.α. δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής.
7. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τους ίδιους όρους της διακήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. (α) του Ν. 4412/2016), για την εκτέλεση της προμήθειας: « Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ»
8. Έγκριση συμμετοχής Δήμου Μαλεβιζίου στην 1η Διεθνή Διοργάνωση «GREEK TRAVEL AWARDS για τη Σκανδιναβία» .
9. Έγκριση δαπάνης για ηχητική κάλυψη παρελάσεων 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου στο Γάζι, προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00 ευρώ.
10. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας και εξειδίκευση της διάθεσης πίστωσης δαπανών διοργάνωσης εκδήλωσης στα πλαίσια εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 2019.
11. Έγκριση προμήθειας και ψήφιση πίστωσης 492,90 € για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού.
12. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση τελετών μνήμης Δήμου Μαλεβιζίου 2019.
13. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης .
14. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας.
15. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών , σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
17. Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου παραλαβής και παρακολούθησης της υπηρεσίας «Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης κοκ και πληροφοριακών πινακίδων».
18. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών- τακτοποιητικού του έργου «υποβρύχιος φωτισμός κόλπου Αγίας Πελαγίας», αναδόχου «ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΑΤΕ».
19. Έγκριση και παραλαβή της Γεωλογικής και Υδρογεωτεχνικής Μελέτης της μελέτης «Περιβαλλοντική-Γεωλογική-Υδρογεωτεχνική Καλεσών».
20. Τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) τέως Δήμου Κρουσώνα και νυν Δ.Δ. Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου, αριθ.αποφ.752/2010 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/9-4-2010.
21. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Άρδευσης Δήμου Μαλεβιζίου.
22. Τροποποίηση της 353/2014 απόφασης Δ.Σ. : «Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Μαλεβιζίου» και ανασυγκρότηση Επιτροπής.

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA