Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ανάπτυξη μικρών γεωργικών επιχειρήσεων: 14.000€ σε επαγγελματίες αγρότες για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Ανάπτυξη μικρών γεωργικών επιχειρήσεων: 14.000€ σε επαγγελματίες αγρότες για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019
Ανάπτυξη μικρών γεωργικών επιχειρήσεων:14.000€ σε επαγγελματίες αγρότες για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάμενες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ), συνεισφέροντας σε σχετικές στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για το γεωργικό τομέα. Αφορά γεωργικές εκμεταλλεύσεις επαγγελματιών αγροτών σε αγροτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους.

ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το ποσό της ενίσχυσης ισούται με 14.000€ για κάθε δικαιούχο. Η ένταση ενίσχυσης είναι ίση με 100%.
1η δόση: 70% της ενίσχυσης, με την απόφαση έγκρισης
2η δόση: 30% της ενίσχυσης, με την απόκτηση της ιδιότητας «επαγγελματία αγρότη» και των κατάλληλων επαγγελματικών προσόντων κατάρτισης (σεμινάρια)

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Θα πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 5.000€ έως 7.999€. Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα ίσο με 0,01€ έως και 3.000€ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000€.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας(δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης).
• Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση.
Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι: νομικά πρόσωπα, δημόσιοι φορείς, δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Νέοι Γεωργοί, εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων), παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή 2000-2006, Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 - 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας
Συμμετοχή σε συνεργασία ή συστήματα ποιότητας ή δράσεις για το περιβάλλον (όπως ενδεικτικά συμμετοχή σε Ομάδα Παραγωγών, ένταξη σε Προγράμματα βιολογικής ή άλλης πιστοποίησης και Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα).
Εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).
Χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά πληθυσμιακά κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά).
Χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης (όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης).
Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και θετική συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον γεωργικό τομέα π.χ. βελτίωση οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, επιλεγμένοι τομείς παραγωγής).
ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2019.
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΠΣΚΕ) ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ :
www.ependyseis.gr
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ΕΝΤΥΠΟΥ) ΣΤΗ Δ.Α.Ο.Κ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (2,14 MB)
1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA