Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ρύθμιση οφειλών από το Δήμο Μαλεβιζίου βάσει του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011
Ρύθμιση οφειλών από το Δήμο Μαλεβιζίου βάσει του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011 PDF Εκτύπωση
Γάζι 26/9/2011
Αρ. Πρωτ.:27066
Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και την υπ' αριθ. 364/6-9-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλούνται να προσέλθουν μέχρι και τη Δευτέρα 05-12-2011, στο αρμόδιο γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου και να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011, για τη ρύθμιση και εξόφληση οφειλών τους προς το Δήμο Μαλεβιζίου.
Δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών:
α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου [δηλ. την 16.06.2011] , εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών. β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου [δηλ. την 16.06.2011] , εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής.
γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου [δηλ. την 16.06.2011], εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/ 2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ως ανώτερο ποσό οφειλής για το οποίο υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή το ποσό των 200,00 €, ενώ για μεγαλύτερες οφειλές ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται ως εξής:
Α-μέχρι ποσού 1.000,00€, σε πέντε -5- δόσεις
Β-άνω του ποσού 1.000,00€, σε είκοσι (20) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Με την υποβολή της αίτησης ρύθμισης κάθε οφειλής προς τον Δήμο, μέχρι τη καταληκτική βάσει νόμου ημερομηνία της 5ης Δεκεμβρίου 2011, και η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011 , καταβάλλεται και η πρώτη της ρύθμισης.
(Πληροφορίες στο γραφείο Εσόδων τηλέφωνα 2813400637, 2813400626,2813400616,2813400617).
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΣΑΜΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA