Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ PDF Εκτύπωση
ΓΑΖΙ 05/12/2013
Αριθμ. Πρωτ.: 4382
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχετευσης Μαλεβιζίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α΄206), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
5. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/71/9910/3.6.2013 και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/110Β/23148/30.8.2013 Εγκριτικές Αποφάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
6. Τις υπ΄ αριθμ. 165/19-7-2012, 249/24-12-2012, 42/19-3-2013 & 196/27-11-2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.
7. Την υπ' αριθμ. 16990/17697/31-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, που εδρεύει στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Νέες συνδέσεις Αποχέτευσης που αφορούν σε όλο το Δήμο Μαλεβιζίου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.
Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.


Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (428 ΚB)
Ανακοινωση ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA