Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ "
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ " PDF Εκτύπωση
Αρ. Πρωτ. : 983 / 27-04-16
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο της οικονομικής χρήσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου έτους 2015.

1)Δικαιούχοι συμμετοχής: Θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως ορκωτοί ελεγκτές -Λογιστές εταιρειών ή κοινοπραξιών.
2) Αντικείμενο : Είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της οικονομικής χρήσης 2015, της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου από δύο (2) ορκωτούς Ελεγκτές -Λογιστές.
3)Τόπος παροχής Υπηρεσιών: Είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο -Κρήτης (Ελευθερίου Βενιζελου115-Γάζι).
4)Παραδοτέα: Το τελικό παραδοτέο αποτελέσματα του ελέγχου θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της οικονομικής χρήσης 2015 και υπογεγραμμένη από τους δύο (2) λογιστές ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο.
5) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οι κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους Α.Μ. ΣΟΕΛ των δυο (2) ορκωτών Λογιστών που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου .
β) Οικονομική προσφορά.
γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας η και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.
6) Τόπος και χρόνος υποβολής δικαιολογητικών και προσφοράς.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη ‘'ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ‘' επί του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία της ελεγκτικής εταιρείας ή κοινοπραξίας .
Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου οδός Ελευθερίου Βενιζελου 115, Γάζι Δήμου Μαλεβιζίου μέχρι την 6η Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 αυτοπρόσωπος ή με συστημένη επιστολή, και θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα υποβάλλονται μετά την ανωτέρα προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν.
Η τελική επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και έπειτα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια επιτροπή.
7)Κριτήριο ανάθεσης: Θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
8)Υπογραφή σύμβασης -Αμοιβή αναδόχων και τρόπος πληρωμής.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, του ελέγχου νομιμότητας ,και τον ορισμό με απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεση με τον ανάδοχο.
Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου της έκθεσης του ελέγχου της οικονομικής χρήσης 2015, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τον έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Ηρακλείου.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr σε ηλεκτρονική μορφή, στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και θα αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) για ενημέρωση των μελών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

 

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (338 ΚΒ)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA