Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ PDF Εκτύπωση
Γάζι 25/04/2013
Aρ.πρωτ.:-10384-
Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου και την εκτέλεση εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 67.800.00 € (με το Φ.Π.Α. 13%) , με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό σύμφωνα με το Π.Δ. 28/800 και το Ν. 3852/2010.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου στις 14/05/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. (λήξη προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες ή κοινοπραξίες που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού. - Η Προσφορά θα είναι σε σφραγισμένο φάκελο, θα απευθύνεται προς το Δήμο Μαλεβιζίου- Επιτροπή Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ», θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική Γλώσσα και σε τιμές Ευρώ (€) και θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του μειοδότη.
Όλα τα έξοδα του διαγωνισμού (δημοσιεύσεις κ. λ. π) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο της εργασίας καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων.
Την διακήρυξη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2813400600-2813400687 και περίληψη της θα δημοσιευτεί στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (164 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA