Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΤΠΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"
ΠΕΡΙΛΗΤΠΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" PDF Εκτύπωση
ΑΔΑ:ΒΙΚΘΩΛΣ-ΦΙ2
ΑΔΑΜ:14PROC001899721
Γάζι, 28/02/2014
Αριθμ. Πρωτ.:5673
Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου και με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών - ελαστικών (επί τιμοκαταλόγου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80, του Ν. 3463/2006, της απόφασης 11389/1993/Β΄/ΦΕΚ 185- ΕΚΠΟΤΑ, τη μελέτη 53/2013 και τους όρους της διακήρυξης της υπηρεσίας, προϋπολογισμού δαπάνης 133.500,00€ με ΦΠΑ 23% και καλύπτεται από έσοδα του Δήμου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη, από 11:00 π.μ. (ώρα έναρξης) έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης), στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν νόμιμα το ανάλογο βιομηχανικό ή βιοτεχνικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού επάγγελμα.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ανά κατηγορία δαπάνης, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα απευθύνεται στο Δήμο Μαλεβιζίου με χρόνος ισχύος 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, από την Δασκαλάπη Πόπη, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 2813400652.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου (www.malevizi.gr).

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Μαμουλάκης

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (730 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA