Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών»
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών» PDF Εκτύπωση
Γάζι, 22-04-2014
Αριθ. Πρωτ.: 10332
ΑΔΑ: ΒΙ04ΩΛΣ-ΖΝΓ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80), με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.
Με την παρούσα προβλέπεται η εκτέλεση εργασίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου Αμμουδάρα, Μαδέ, Ψαρομούρα και Φόδελε για την περίοδο από 1/06/2014 - 30/09/2014.
Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 97.908,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7η Μαΐου ημέρα Τετάρτη του 2014 και ώρα 10:00 (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου στο Γάζι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας ήτοι 3.980,00€ .
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό, παρατηρητήρια, εξοπλισμό, αποθηκευτικούς χώρους και οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2000. Το προσωπικό να κατέχει άδεια ναυαγοσώστη από την λιμενική αρχή και Πιστοποιητικό Υγείας από γιατρό του Υγειονομικού Κέντρου ή Κρατικού Νοσοκομείου από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα, εν ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες: Στουπάκη Ερωφίλη τηλ. 2813-400633, Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου Πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι.
Ο Δήμαρχος και α/α
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (164 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA