Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΕΔΗΜ"
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΕΔΗΜ" PDF Εκτύπωση
Γάζι, 14/05/2014
Αρ. Πρωτ. : 219
Ο Πρόεδρος της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Μαλεβιζίου «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.Δ. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών της ΜΑΕΔΗΜ», προϋπολογισθείσας αξίας 31.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
Η υπηρεσία αφορά την προστασία των λουομένων στις παραλίες της Λυγαριάς, του Μονοναύτη και της Αγίας Πελαγίας για το χρονικό διάστημα 11/06/2014 - 30/09/2014.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22 Μαΐου του έτους 2014, και ώρα 13:00 έως 14:00 (λήξη παράδοσης προσφορών), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δήμο Μαλεβιζίου, που βρίσκεται στην Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας της εργασίας (504,07 €) χωρίς το Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη, από τα γραφεία της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες 10:00 - 14:00. Διεύθυνση: Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη, έναντι Δημαρχείου Μαλεβιζίου. Τηλέφωνο: 2810 822233, FAX: 2810 822123.
Αντίγραφο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησης www.maedim.gr και του Προγράμματος Διαύγεια.

 

Ο Πρόεδρος της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.

Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ


Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1.1 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA