Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ"
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ" PDF Εκτύπωση
Γάζι, 08-07-2014
Aρ.πρωτ.19011
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:
1-Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
β )του ΠΔ 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α)
2- την αριθ. 254/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3- την αριθ. 194/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
Προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου και την εκτέλεση εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 67.800.00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 και το Ν. 3852/2010. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου στις 17-07-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. μέχρι 13:00 π.μ. (λήξη προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες ή κοινοπραξίες που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
- Η Προσφορά θα είναι σε σφραγισμένο φάκελο, θα απευθύνεται προς το Δήμο Μαλεβιζίου- Επιτροπή Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ», θα είναι συνταγμένη στην Ελληνική Γλώσσα και σε τιμές Ευρώ (€) και θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του μειοδότη.
Όλα τα έξοδα του διαγωνισμού (δημοσιεύσεις κ. λ. π) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο της εργασίας καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων.
Την διακήρυξη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. (2813400600-2813400697) καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.malevizi.gr , επίσης περίληψη της θα δημοσιευτεί στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (827 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA