Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κεντρικού Μαγειρείου του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.
Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κεντρικού Μαγειρείου του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. PDF Εκτύπωση
Γάζι 08/01/2015
Αρ. πρωτ.: 9
ΑΔΑ: 7ΡΙΕΟΛ0Β-ΔΡ6
Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Παιδείας Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.), του Δήμου Μαλεβιζίου, διακηρύσσει τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κεντρικού Μαγειρείου (εργαστήριο παρασκευής γευμάτων) του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και στη συνέχεια η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ./τος 270/1981 επιτροπή θα κρίνει μετά από επιτόπια έρευνα την καταλληλότητα των ακινήτων που προσφέρονται και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Κατά τη δεύτερη φάση θα διενεργηθεί μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Οργανισμού που βρίσκονται επί της οδού (Ν.Καζαντζακη 11 ΓΑΖΙ) ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΑΡΚΑΤΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.
Η διαδικασία και οι όροι του διαγωνισμού αναφέρονται αναλυτικά στα σχετικά αρχεία.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό να υποβάλλουν στο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από σήμερα, δηλαδή μέχρι την 27/01/2015 έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο του Δ .Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Ν. Καζαντζάκη 11-Γάζι, Τηλ. 2810-821505 & 2810-821525).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.

ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (93 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA