Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «Τοποθέτηση κυβόλιθων στην Τ.Κ. Κορφών»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «Τοποθέτηση κυβόλιθων στην Τ.Κ. Κορφών» PDF Εκτύπωση
Γάζι 02-03-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

O Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση κυβόλιθων στην Τ.Κ. Κορφών» προϋπολογισμού δαπάνης 4.200,00€ και κατόπιν συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές γραπτές προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μαλεβιζίου, ημέρα Τρίτη 03/03/2015 έως και την Τρίτη 10/03/2015 και ώρα 15:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης του Δήμου Μαλεβιζίου, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, τηλ. Επικοινωνίας 281340052 και όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά.
Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης βάση της 529/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίο με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή..

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αριστομένης Σαλούστρος

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA