Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ PDF Εκτύπωση
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 9222
28/04/2015
Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ» με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της υπ` αριθμόν 39/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τη πλήρη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίας Πελαγίας, ο οποίος κατασκευάζεται στην Αγία Πελαγία Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου , ήτοι :
ΠAKETO A` : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, με προϋπολογισμό 15.680,04 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
ΠΑΚΕΤΟ Β`:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, με προϋπολογισμό 7.650,60 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
ΠΑΚΕΤΟ Γ` :
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, με προϋπολογισμό 11.288,34 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
ΠΑΚΕΤΟ Δ` :
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ - ΜΟΚΕΤΕΣ & ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ , με προϋπολογισμό 9.931,02 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Αναλύονται πλήρως στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
H δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 44.550,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/05/2015 την ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣ «427062» και η διάθεση πίστωσης εγκρίθηκε με το υπ αριθμ. πρωτ.: 92698/21-07-2014 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.
Πληροφορίες καθώς και τα τεύχη των τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται καθημερινά, από τον Δήμο Μαλεβιζίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα δίδεται αποκλειστικά από τον Δήμο. Τηλ : 2813-400655 (Κα Ζαχαριαδάκη Ειρήνη) ή 2813-400650 (Κος Βελιβασάκης Ζαχαρίας). Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου , Τεχνική Υπηρεσία , Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι-Κρήτης και από την ιστοσελίδα του Δήμου : www.malevizi.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (859 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA