Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» PDF Εκτύπωση
ΑΔΑ: 7ΘΥ1ΩΛΣ-Η2Κ
Γάζι 28/04/2015
Αρ.Πρωτοκόλλου: 9224
Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της υπ` αριθμόν 57/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τη πλήρη λειτουργία του Γυμναστηρίου το οποίο βρίσκεται κάτω από τις κερκίδες του Γηπέδου ποδοσφαίρου στον Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου , ήτοι :

ΠAKETO A`: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, με προϋπολογισμό 60.316,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
ΠΑΚΕΤΟ Β`: ΕΠΙΠΛΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, με προϋπολογισμό 4.574,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)
ΠΑΚΕΤΟ Γ`: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, με προϋπολογισμό 8.610,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προαναφερόμενων ειδών αναλύονται πλήρως στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
H δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/05/2015 την ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.).
Πληροφορίες καθώς και τα τεύχη των τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται καθημερινά από τον Δήμο Μαλεβιζίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Tα έντυπα οικονομικής προσφοράς θα δίδονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τον Δήμο. Τηλ 2813-400655 (Κα Ζαχαριαδάκη Ειρήνη) ή 2813-400650 (Κος Βελιβασάκης Ζαχαρίας). Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου , Τεχνική Υπηρεσία , Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι-Κρήτης και από την ιστοσελίδα του Δήμου : www.malevizi.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip(686 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA