Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη προμήθειας Γάλακτος για τους υπαλλήλους του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και του νομικού προσώπου Δ.Ε.Υ.Α.Μ
Διακήρυξη προμήθειας Γάλακτος για τους υπαλλήλους του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και του νομικού προσώπου Δ.Ε.Υ.Α.Μ PDF Εκτύπωση
Γάζι, 29 -07-2015
Αριθμός πρωτ. 18853
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η «προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και του νομικού προσώπου Δ.Ε.Υ.Α.Μ » για τη διάρκεια ενός έτους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στα 17.277,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11η Αυγούστου του 2015, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 (έναρξη) μέχρι 10.30 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Γάζι, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. Η προμήθεια αφορά 17.375 κουτιά (410γρ) γάλα αγελαδινό, εβαπορέ, πλήρες.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του υπό προμήθεια γάλακτος, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το εμπορικό επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες - μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 παρ. 1 ήτοι :
• Φυσικά και νομικά πρόσωπα
• Συνεταιρισμοί
• Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (χωρίς φπα) και είναι 306,00 € και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα να είναι τουλάχιστον 120 ημέρες .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακηρύξεως (όροι διαγωνισμού) από την ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος Αναγνωστάκη Καλλιόπη τηλ. 2813 400697.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (373 ΚΒ)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA