Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ PDF Εκτύπωση
Γάζι, 19/2/2016
Αρ.πρωτ. 2530
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων», συνολικής δαπάνης 8.969,77 ευρώ.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν
  3. Την 46/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προμήθειας.
  4. Την από 05/2/2016 τεχνική έκθεση του Γραφείου Προμηθειών, προϋπολογισμού 8.969,77€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Πέμπτη 18/2/2016 έως και Τετάρτη 24/2/2016, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από ένα πακέτο 500 φύλλων χαρτιού Α4 ως δείγμα και το οποίο θα φέρει σήμανση του υποψηφίου αναδόχου.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων»
Υπεύθυνη για πληροφορίες: κ. Αναγνωστάκη, τηλ. 2813 400697.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 8.969,77€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η σχετική μελέτη θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου (www.malevizi.gr).

O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΣΑΜΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (293 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA