Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" PDF Εκτύπωση
Γάζι, 04/05/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 6792
Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου και με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών (επί τιμοκαταλόγου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80, του Ν. 3463/2006, της απόφασης 11389/1993/Β΄/ΦΕΚ 185- ΕΚΠΟΤΑ, τη μελέτη 1/2016 της Δ/νσης καθαριότητας & ανακύκλωσης και τους όρους της διακήρυξης, προϋπολογισμού δαπάνης 73.800,00€ με ΦΠΑ 23% και καλύπτεται από έσοδα του Δήμου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Μαϊου 2016, ημέρα Τρίτη, από 11:00 π.μ. (ώρα έναρξης) έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης), στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν νόμιμα το ανάλογο βιομηχανικό ή βιοτεχνικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού επάγγελμα.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., των υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ανά κατηγορία δαπάνης, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα απευθύνεται στο Δήμο Μαλεβιζίου με χρόνος ισχύος 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, από τον Τζεδάκη Κων/νο, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 2813400653.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου (www.malevizi.gr).

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Μαμουλάκης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (854 KB )
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA