Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016" PDF Εκτύπωση
Γάζι, 09/5/2016
Αρ.πρωτ. 7101
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της εργασίας «Διοργάνωσης τελετών μνήμης Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2016», θα προβεί στην διοργάνωση Μνημοσύνου 62 Μαρτύρων συνολικής δαπάνης 500,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το παραπάνω μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Αμμουδάρας της Δ.Ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου και θα περιλαμβάνει: Μπουφέ με καφέ και κουλουράκια και διάφορα άλλα εδέσματα που θα προσφερθούν μετά το μνημόσυνο (περίπου 200 άτομα).
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με το ΠΔ 28/1980.
3. Την 91/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
4. Την από 09/3/2016 τεχνική έκθεση του Γραφείου Προμηθειών.
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Δευτέρα 09/5/2016 έως και Παρασκευή 13/5/2016, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Διοργάνωση Μνημοσύνου 62 Μαρτύρων »
Η προσφορά θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου .
Υπεύθυνη για πληροφορίες: κ. Βογιατζή, τηλ. 2813 400697.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δαπάνης 500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Η επιλογή του αναδόχου/αναδόχων θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον οι προσφορές τους γίνουν δεκτές.

O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA