Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ"
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ" PDF Εκτύπωση
Γάζι, 11-05-2016
Αρ.Πρωτ.: 7280
Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως ισχύει), με έκπτωση επί τοις εκατό (με τρία δεκαδικά ψηφία) στην προϋπολογισμένη δαπάνη, για τις παραλίες Αμμουδάρα και Φόδελε, για την περίοδο 1/6/2016 - 31/8/2016.
Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 73.800€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου στο Γάζι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ήτοι 600€ . Η οικονομική προσφορά να είναι συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό (8 ναυαγοσώστες), εξοπλισμό, αποθηκευτικούς χώρους και οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2000, εκτός τους ναυαγοσωστικούς πύργους. Το προσωπικό να κατέχει άδεια ναυαγοσώστη από την λιμενική αρχή και Πιστοποιητικό Υγείας από γιατρό του Υγειονομικού Κέ¬ντρου ή Κρατικού Νοσοκομείου από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχουν από με¬ταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να α¬σκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα, εν ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο της μελέτης (με το έντυπο της οικονομικής προσφοράς) από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30-15:00. Πληροφορίες: Στουπάκη Ερωφίλη τηλ. 2813-400633, Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου Πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι.
Ο Δήμαρχος
Με εξουσιοδότηση Δημάρχου
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος

Αποστολάκη Εύη

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (217 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA