Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" PDF Εκτύπωση
Γάζι 17/5/2016
Αρ.πρωτ. 7660
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», για το έτος 2016 συνολικής δαπάνης 5.412,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Σύμφωνα με την μέχρι τώρα λειτουργία των παραλιών, η απαιτούμενη περίοδος χρήσης φορητών τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου κατά τη θερινή περίοδο ορίζεται σε τέσσερις μήνες του τρέχοντος οικονομικού έτους 2016, και η υπηρεσία θα εκτελεστεί, αναλυτικά ως εξής:
  • 1 φορητή τουαλέτα για την παραλία του Παλαιοκάστρου.
  • 1 φορητή τουαλέτα για την παραλία Λινοπεραμάτων.
  • 2 φορητές τουαλέτες για την παραλία του Φόδελε.
  • 6 φορητές τουαλέτες για την παραλία της Αμμουδάρας.

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με το ΠΔ 28/1980.
  3. Την 210/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  4. Την από 05/5/2016 τεχνική έκθεση του Γραφείου Προμηθειών.

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Tρίτη 17/5/2016 έως και Τρίτη 24/5/2016 και ωρα 15.30 μ.μ , είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
««Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου», για το έτος 2016»

Η προσφορά θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου .
Υπεύθυνη για πληροφορίες: κ. Βογιατζή, τηλ. 2813 400697.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δαπάνης 5,412,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Η επιλογή του αναδόχου/αναδόχων θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον οι προσφορές τους γίνουν δεκτές.

O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΜΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA