Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΤΟΝ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΚΑΛΕΣΩΝ & ΤΚ ΡΟΔΙΑΣ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΤΟΝ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΚΑΛΕΣΩΝ & ΤΚ ΡΟΔΙΑΣ» PDF Εκτύπωση
Αρ. Πρωτ. : 12385/13-07-2016
Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΤΟΝ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΚΑΛΕΣΩΝ & ΤΚ ΡΟΔΙΑΣ» με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της υπ` αριθμόν 77/2016 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Τα είδη αναλύονται πλήρως στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
H δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου την ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Η εγγυτική συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ ήτοι ποσό 483,87€.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΠΔ και έχει εγγραφεί στον Δημοτικό προϋπολογισμό για το έτος 2016 στον κ.α 64.7333.0001
Πληροφορίες καθώς και τα τεύχη των τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται καθημερινά από τον Δήμο Μαλεβιζίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 2813-400652 (Κα Δασκαλάκη Καλλιόπη). Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου , Τεχνική Υπηρεσία , Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι-Κρήτης και από την ιστοσελίδα του Δήμου : www.malevizi.gr .

Ο Δήμαρχος


Μαμουλάκης Κωνσταντίνος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (408 ΚΒ)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA