Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΜΕ ΤΟ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΜΕ ΤΟ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ PDF Εκτύπωση
Γάζι, 15/03/2016
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την σύναψη νέου δανείου με σκοπό την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του με το Τ.Π&Δανείων κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 και 2 του αρ. 81 του ν. 4316/2014 (Α' 270). Τα στοιχεία του Δανείου είναι τα παρακάτω:
Το συνολικό ποσό του δανείου θα ανέρχεται στις 31/12/2016 σε 2.104.063,65€.
Ο Σκοπός του δανείου θα είναι η αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων με το Τ.Π.&Δ.
Η χρονική περίοδος αποπληρωμής έως 25 έτη.
Το επιτόκιο δύναται να είναι :
Μικτό (σταθερό τα πρώτα 10 έτη και για τα επόμενα μέχρι τη λήξη της διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου κυμαινόμενο με βάση το euribor 6μήνου + περιθώριο ή
Κυμαινόμενο: Επιτόκιο με βάση το euribor εξαμήνου + περιθώριο, καθ' όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου
Παρακαλούμε για την άμεση εκδήλωση τυχόν ενδιαφέροντος των αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών το αργότερο μέχρι την 25η Ιουλίου 2016.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών


Εμμανουήλ Σαμόλης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA