Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΙ (6) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΙ (6) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ" PDF Εκτύπωση
Γάζι, 22/7/2016
Αρ.πρωτ. 13317
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια παρουσίασης στο κοινό του Δήμου 6 παραστάσεων της Δημοτικής Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας σε ισάριθμες τοπικές κοινότητες θα προχωρήσει σε ανάθεση της εργασίας «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΙ (6) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ», συνολικής δαπάνης 2.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με το ΠΔ 28/1980.
  3. Την 321/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  4. Την από 27/6/2016 τεχνική έκθεση
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Δευτέρα 25/7/2016 έως και Πέμπτη 28/7/2016, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ηχητική κάλυψη και φωτισμός έξι (6) θεατρικών παραστάσεων της Δημοτικής Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας»
Η προσφορά θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Υπεύθυνη για πληροφορίες: κ. Σμαργιανάκη, τηλ. 2810314852
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δαπάνης 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η επιλογή του αναδόχου/αναδόχων θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον οι προσφορές τους γίνουν δεκτές.

O Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού

Κώστας Τριγώνης

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (388 KB)
Τεύχη εργασίας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA