Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" PDF Εκτύπωση
Γάζι 26/7/2016
Αριθ.Πρωτ: 13477
Ο Δήμος Μαλεβιζίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».
Συγκεκριμένα αφορά την απομαγνητοφώνηση, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία τριάντα (30) συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, για το έτος 2016.
Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 7.241,60 €, με το ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016, με Κ.Α.10.6117.0002
Έχοντας υπόψη :
  • τις διατάξεις των άρθρων 103 και 209 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις τοθ ΠΔ 28/80.
  • την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  • το άρθρο 83 του Ν. 23621/1995 ( ΦΕΚ 247 Α )
  • την υπαριθμ. απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010 τεύχος Β).
Ο Δήμος Μαλεβιζίου πρόκειται να αναθέσει την υπηρεσία «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», σε ανάδοχο που θα διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας και ικανά στελέχη, ώστε τα πρακτικά να αποδίδονται με την μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Τρίτη 26-7-2016 έως και Παρασκευή 29-7-2016, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Υπόψη : Μαρίας Κρητσωτάκη. τηλ.: 2813 400634 ). Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή.

O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA