Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Χρήση Αιγιαλού/παραλίας Δήμου Μαλεβιζίου χωρίς δημοπρασία«Ανακοίνωση προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών»
Χρήση Αιγιαλού/παραλίας Δήμου Μαλεβιζίου χωρίς δημοπρασία«Ανακοίνωση προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών» PDF Εκτύπωση
Γάζι, 17 Μαΐου 2017
Ο Δήμος Μαλεβιζίου,
Καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν παρακείμενες προς τον αιγιαλό εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις - κέντρα αναψυχής) και επιθυμούν να κάνουν απλή χρήση αιγιαλού-παραλίας έμπροσθεν της ιδιοκτησίας τους, να υποβάλλουν μέχρι την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 σχετική αίτηση στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (διατίθεται από την υπηρεσία) πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Δημοτική ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία στο Δήμο).
β) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. για ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμερίσματα, δωμάτια κ.λ.π. (σήμα Ε.Ο.Τ.) που να είναι σε ισχύ και έναρξη επιτηδεύματος (εκτύπωση μέσω Taxisnet).
γ) Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για λοιπές επιχειρήσεις (π.χ. καφετέριες, εστιατόρια) που να είναι σε ισχύ και έναρξη επιτηδεύματος (εκτύπωση μέσω Taxisnet).
δ) Υπεύθυνη δήλωση (διατίθεται από την υπηρεσία μας) ότι: «Έλαβα γνώση γενικά όλων των όρων της ΚΥΑ «ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017» ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017 τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. Δηλώνω ότι έχω πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού/παραλίας, την οποία αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης, δηλώνω ότι η άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ ή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος που σας προσκομίσαμε για την αντίστοιχη παραχώρηση αιγιαλού/παραλίας είναι σε ισχύ και δεν έχει γίνει καμία μεταβολή».
ε) Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, επομένως απαιτείται πρακτικό συνεδρίασης (εξουσιοδότησης) του Δ.Σ. της εταιρείας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας, με αναφορά για τη χρήση (π.χ. για ανάπτυξη ανακλίντρων-ομπρελών και για διενέργεια θαλασσίων σπορ).
στ) Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων μέσων αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται επιπλέον η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου, ενώ για τα νέα πόστα, αντίγραφο πρακτικού της Επιτροπής από το Λιμεναρχείο.

Οι παραλίες Αγία Πελαγία, Λυγαριά και Μονοναύτη παραχωρήθηκαν στην «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.»

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος
Κύρκος Αθανάσιος

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο ZIP (2.0 MB)
Τεύχη Προκύρηξης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA