Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη διαγωνισμού για «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο Αλμυρός Δήμου Μαλεβιζίου»
Διακήρυξη διαγωνισμού για «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο Αλμυρός Δήμου Μαλεβιζίου» PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ:19911
Ο Δήμος Μαλεβιζίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της ομάδας για την προμήθεια με τίτλο:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ «ΑΛΜΥΡΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ ( 183.750,00€) πλέον ΦΠΑ ή διακόσια είκοσι επτά χιλιάδες οχτακόσια πενήντα ευρώ (227.850,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) και από ΕΣΟΔΑ του Δήμου
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Η Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.qov.qr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών είναι η 30-10-2017 και ώρα 08:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών είναι η 03-11-2017 και ώρα 15:00μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Αρμόδιoς υπάλληλος είναι η Δασκαλάκη Καλλιόπη τηλ: 2813400652 fax:2810 371870

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό βλέπε σχετικά αρχεία.

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής:
Δ/νση: Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη
Τηλ. 2813400652 φαξ: 2810 371870 αρμόδιος υπάλληλος Δασκαλάκη Καλλιόπη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

***ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΛΕΠΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 26/10/2017 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ***

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (837 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA