Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Μετάθεση της ημερ/νίας αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών της με αρ πρωτ 2364/07-02-2019 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. (ΑΔΑ: Ω62ΧΩΛΣ-Κ71) α/α ΕΣΗΔΗΣ:70016
Μετάθεση της ημερ/νίας αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών της με αρ πρωτ 2364/07-02-2019 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. (ΑΔΑ: Ω62ΧΩΛΣ-Κ71) α/α ΕΣΗΔΗΣ:70016 PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019
Στην υπ' αριθμ. πρωτ. 2364/07-02-2019 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση { χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ'αριθμ. 18710/15-11-2018 διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μαλεβιζίου και των Νομικών του Προσώπων και αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ }, ορίζεται ως ημερομηνία αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών η 18.02.2019 και ώρα 9:00 π.μ.
Κατόπιν του υπ'αριθμ. πρωτ. 17531/11.02.2019 Εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα: Διακοπή Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ -ΚΗΜΔΗΣ, με το οποίο γνωστοποιείται σε όλες τις Αναθέτουσες Αρχές ότι το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ θα είναι εκτός λειτουργίας από την 15.02.2019 έως την 18.02.2019, ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, ότι :
Η ημερομηνία αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών, μετατίθεται για την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Γεωργία Σμαργιανάκη

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (3,39 MB)
Ανακοίνωση Διακοπής Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA