Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ "
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ " PDF Εκτύπωση
Γάζι 08/03/2012
Αρ. πρωτ.: 704
1. H ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Μαλεβιζίου», με προϋπολογισμό 60.000 € (χωρίς ΦΠΑ)
Το έργο είναι κατηγορίας Υδραυλικών.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012 και ώρα 13.00μ.μ. Επίσης, τα τεύχη, μαζί με τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, www.malevizi.gr.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-824625, FAX επικοινωνίας 2810-822964, & αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ΔΕΥΑΜ: Νικολιδάκη Μαρία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008 και τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΜ.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί κατά τις κείμενες διατάξεις.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, τάξης Α1 και άνω.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.165,00 € και ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδια Έσοδα. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ
Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά αρχεία :
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA