Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΕΣΣΩΝ"
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΕΣΣΩΝ" PDF Εκτύπωση
Γάζι 11/07/2012
Αρ.Πρωτοκόλλου: 19975
Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την «Προμήθεια προκατασκευασμένου συγκροτήματος ολοήμερου νηπιαγωγείου Καλεσσών.» με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της υπ` αριθμόν 50/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του Δήμου, που αφορά την προμήθεια ενός προκατασκευασμένου συγκροτήματος ολοήμερου μονοθέσιου νηπιαγωγείου το οποίο περιλαμβάνει 1 αίθουσες δραστηριοτήτων, 1 wc αγοριών - κοριτσιών, 1 κοινόχρηστο χώρο εισόδου , 1 wc AMEA , 1 χώρο κουζίνας και 1 χώρο γραφείου και αναλύονται πλήρως στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης και την κάτοψη υπό κλίμακα 1:50.
H δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% και θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου έτους 2012.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/07/2012 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.(λήξη προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες καθώς και τα τεύχη των τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται καθημερινά από τον Δήμο Μαλεβιζίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 2813-400655 (Κα Ζαχαριαδάκη Ειρήνη). Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου , Τεχνική Υπηρεσία , Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι-Κρήτης και από την ιστοσελίδα του Δήμου : www.malevizi.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά αρχεία :
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA