Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ. 2977
Αριθμ. Πρόσκλησης 9
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 07-03-2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ


Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων, με απευθείας ανάθεση, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υπογραφή των συμβάσεων για την εκτέλεση της προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου και των Νομικών του Προσώπων» με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, διάρκειας δύο ετών.
2. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών συνδρομής του Δήμου Μαλεβιζίου στις εφημερίδες ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ και ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ για το οικ. έτος 2018».
3. Ψήφιση πίστωσης 25.903,38€ για απόδοση επιχορήγησης στο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου, από την Α΄ και Β΄ κατανομή έτους 2018, προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.
4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασία βιβλιοδέτησης ληξιαρχικών εγγράφων» προϋπολογισμού δαπάνης 720,00 €.
5. Δέσμευση πιστώσεων για συνεχιζόμενη προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων και συνεχιζόμενη εργασία περισυλλογή - στείρωση αδέσποτων ζώων, προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Στεγάστρων για την Δημοτική Πινακοθήκη» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €.
7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Μαλεβιζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 19.997,73 €.
8. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ροδιάς Παλαιοκάστρου» προϋπολογισμού δαπάνης 580.000,00 €.
9. Έγκριση 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Δαπέδου τύπου Quick και μπασκετών για το Δημοτικό Σχολείο Κορφών».
10. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Μαράθου, προϋπολογισμού δαπάνης 5.738,72 €.
11. Συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην παράλληλη οδό της Ελ. Βενιζέλου όπισθεν δημοτικού παρκινγκ, ποσού 625,42 €.
12. Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση εγγράφου.
13. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ' αριθμό 180/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται στον Γεώργιο Κουτεντάκη του Κωνσταντίνου το ποσόν των 59.232,61 € πλέον ΦΠΑ και επιδόθηκε στον Δήμο μας στις 23-2-2018.
14. Παραίτηση ή μη από το δικόγραφο ανακοπής κατά της υπ' αριθμό 487/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Αριθμός Πρωτοκόλλου του Δήμου μας 21883/27-10-2017).

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA