Βιολογική Γεωργία PDF Εκτύπωση
Ανακοινώνεται ότι έχει δημοσιευθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις" που αφορά την ένταξη νέων βιοκαλλιεργητών, με 5ετή διάρκεια.
Δικαιούχου είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως:
Α. Επαγγελματίες αγρότες
Β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους εισοδήματος.
2. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων μέχρι 29-02-2012.

Η παραλαβή των αιτήσεων και συμπληρωμένων φακέλων θα γίνεται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (παλιά Δ/νση Γεωργίας), τις Ενώσεις Αγροτικών Συν/σμών και τα ΚΕΠΠΥΕΛ Ηρακλείου.

 

Πλήρη Προκήρυξη στην ιστοσελίδα : www.agrotikianaptixi.gr
Περισσότερες πληροφορίες στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στο τηλ. 2810-309321.
Στο Δήμο στα τηλ. 2813400640, 2813400641, 2813400645.

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA