Έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας PDF Εκτύπωση
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας
(Η άδεια εκδίδεται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου - Παλιά Δ/ση Γεωργίας)

• Αίτηση του κτηνοτρόφου
• Τεχνική Έκθεση
• Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα κάλυψης
• Αρχιτεκτονικά σχέδια
• Έγκριση Μελέτης Διάθεσης Αποβλήτων - Λυμάτων ή Βεβαίωση μη παραγωγής Αποβλήτων (Δ/νση Δημόσιας Υγείας)
• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Βεβαίωση απαλλαγής (Δ/νση Ανάδειξης & Προστασίας Περιβάλλοντος)
• Έγγραφο της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
• Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης (Δ/νση Δασών)
• Τελεσιδικία Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης (Δ/νση Δασών) • Βεβαίωση Εξαίρεσης από Κατεδάφιση Κτισμάτων για Κτηνοτροφική χρήση (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης)
• Βεβαίωση χρήσης γης (Πολεοδομία)
• Βεβαίωση Δήμου
• Οικοδομική Άδεια
• Άδεια Διάθεσης Λυμάτων (Δ/νση Ανάδειξης & Προστασίας Περιβάλλοντος)
• Υπεύθυνη Δήλωση του Κτηνοτρόφου που αφορά τα Ζωικά Υποπροϊόντα και ότι τα Αιγοπρόβατα φέρουν Ενώτια
• Συμβόλαια Ιδιοκτησίας, Μισθωτήρια ή Αποδοχή Κληρονομιάς των Αγροτεμαχίων
• Διάφορα άλλα Έγγραφα Υπηρεσιών κατά περίπτωση
• Αίτηση - Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (Ένωση Αγροτικών Συν/σμών)

• 2 - 3 φωτογραφίες του κοπαδιού των αιγοπροβάτων που να αποδεικνύουν ότι τα ζώα φέρουν Ενώτια (μόνο για Κτηνοτροφικές Μονάδες Ελευθέρας Βοσκής, όπου δεν υπάρχουν κτίσματα).

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εις τριπλούν.

Παρατήρηση: Τα υπογεγραμμένα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά ενώ τα υπόλοιπα απαιτούνται κατά περίπτωση.

Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας της Κτηνοτροφικής Μονάδας ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος μπορεί να υποβάλλει Αίτηση - Δήλωση για την Ηλεκτροδότηση του Ποιμνιοστασίου του προς το Γραφείο Εκμηχάνισης & Εξηλεκτρισμού Γεωργίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου- Παλιά ΥΕΒ).

 

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA