Έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας PDF Εκτύπωση E-mail
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας
(Η άδεια εκδίδεται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου - Παλιά Δ/ση Γεωργίας)

• Αίτηση του κτηνοτρόφου
• Τεχνική Έκθεση
• Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα κάλυψης
• Αρχιτεκτονικά σχέδια
• Έγκριση Μελέτης Διάθεσης Αποβλήτων - Λυμάτων ή Βεβαίωση μη παραγωγής Αποβλήτων (Δ/νση Δημόσιας Υγείας)
• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Βεβαίωση απαλλαγής (Δ/νση Ανάδειξης & Προστασίας Περιβάλλοντος)
• Έγγραφο της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
• Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης (Δ/νση Δασών)
• Τελεσιδικία Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης (Δ/νση Δασών) • Βεβαίωση Εξαίρεσης από Κατεδάφιση Κτισμάτων για Κτηνοτροφική χρήση (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης)
• Βεβαίωση χρήσης γης (Πολεοδομία)
• Βεβαίωση Δήμου
• Οικοδομική Άδεια
• Άδεια Διάθεσης Λυμάτων (Δ/νση Ανάδειξης & Προστασίας Περιβάλλοντος)
• Υπεύθυνη Δήλωση του Κτηνοτρόφου που αφορά τα Ζωικά Υποπροϊόντα και ότι τα Αιγοπρόβατα φέρουν Ενώτια
• Συμβόλαια Ιδιοκτησίας, Μισθωτήρια ή Αποδοχή Κληρονομιάς των Αγροτεμαχίων
• Διάφορα άλλα Έγγραφα Υπηρεσιών κατά περίπτωση
• Αίτηση - Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (Ένωση Αγροτικών Συν/σμών)

• 2 - 3 φωτογραφίες του κοπαδιού των αιγοπροβάτων που να αποδεικνύουν ότι τα ζώα φέρουν Ενώτια (μόνο για Κτηνοτροφικές Μονάδες Ελευθέρας Βοσκής, όπου δεν υπάρχουν κτίσματα).

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εις τριπλούν.

Παρατήρηση: Τα υπογεγραμμένα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά ενώ τα υπόλοιπα απαιτούνται κατά περίπτωση.

Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας της Κτηνοτροφικής Μονάδας ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος μπορεί να υποβάλλει Αίτηση - Δήλωση για την Ηλεκτροδότηση του Ποιμνιοστασίου του προς το Γραφείο Εκμηχάνισης & Εξηλεκτρισμού Γεωργίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου- Παλιά ΥΕΒ).

 

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA