Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ορισμός του δημοτικού συμβούλου Παπαδομανωλάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου ως εντεταλμένου
Ορισμός του δημοτικού συμβούλου Παπαδομανωλάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου ως εντεταλμένου PDF Εκτύπωση
Γάζι, 28-03-2014
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου με την 616/2014 απόφασή του τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαδομανωλάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, ως εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Μαλεβιζίου με θητεία από 28-03-2014 μέχρι λήξεως της δημοτικής περιόδου και του αναθέτει τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα αρμόδια Όργανα του Δήμου για την υλοποίηση των όρων της ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014. Επίσης, τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τον αιγιαλό και την παραλία, για παράδειγμα να υπογράφει με εντολή του τις συμβάσεις μίσθωσης της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης από το Δήμο προς τρίτους αλλά και τα λοιπά σχετικά έγγραφα και πράξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ορισμένων Αντιδημάρχων επί των Οικονομικών θεμάτων και των Τεχνικών Υπηρεσιών
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενό της στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο εθνικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF
616 Απόφαση Δημάρχου

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA