Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου PDF Εκτύπωση
Γάζι, 17-10-2016
Αρ.πρωτ. 19029
Ο Δήμαρχος Μαλεβιίζίου προκηρύσσει Φανερή Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση «Κουμπέδες» (ή «Λεπιδόλακους») της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου, με χρήση εμπορική (π.χ. εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική) εκτάσεως 6.538,82 τμ εντός του οποίου υπάρχουν κτίσματα : Α) ισόγειο 61,01 τμ με α΄ όροφο 61,01 τμ και B) ισόγειο 25 τμ με α΄ όροφο 25 τμ.
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης του παραπάνω ακινήτου ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 1η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου (Γάζι, πλατεία Μ.Κατσαμάνη).
Ως ελάχιστο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των Εξήντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (65.000 €) ετησίως, πλέον χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου, καταβλητέο έκαστο μήνα. Η αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται έκαστο έτος κατά 1,5%, μετά τη λήξη του πρώτου έτους.
Μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά όπως αναλύονται στην διακήρυξη, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται ως εγγύηση το ποσό των 6.500 ευρώ,
μέσω εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή Γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά, πρέπει να ισούται με το ελάχιστο όριο, οι δε ακόλουθες να είναι προσαυξημένες κατά ένα (1%) τοις εκατό.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Γάζι, Τ.Κ. 714 14), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 - 14.00 ή από την ηλεκτρονική σελίδα www.malevizi.gr. Υπάλληλος : Στουπάκη Ερωφίλη, Τηλέφωνο: 2813-400633, Ηλεκτρ.ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Τηλεομοιοτυπία: 2810-822123. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (148 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA