Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Γάζι , 18/ 11/ 2016
Αρ. Πρωτ:21530
Αριθμ. Πρόσκλησης 27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 22 - 11 - 2016 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΔΙΑΤΑΞΗ

1.Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, για την εκτέλεση της «προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου και των νομικών του προσώπων».
2.Αίτηση Εξυγίανσης της εταιρίας τουριστικό Συγκρότημα ΚΑΨΗ με ΑΦΜ 094023455
3.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Πολεοδόμηση δυτικού τμήματος της περιοχής ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ (ΠΕ29) του Δήμου Μαλεβιζίου».
4.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεσης της προμήθειας «προμήθεια και τοποθέτηση τουαλετών για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 €. (Κ.Α 15.7135.0008)
5.Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.755,75 € για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή-Συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων». (Κ.Α. 15.6261.0001)
6.Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.488,00€ για την εκτέλεσης της εργασίας «εκταφή νεκρών - ανακομιδή οστών στο δημοτικό κοιμητήριο Γαζίου». (Κ.Α 45.6262.0004)
7.Έγκριση διάθεσης πίστωσης 496,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Κέντρο Λήψης σημάτων συστημάτων GPS». (Κ.Α. 10.6261.0005)
8.Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.081,40 € για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή-Συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων». (Κ.Α. 15.6261.0001)
9.Χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ένδειας σε άπορους Δημότες.

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA