Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ. 4598
Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 30-03-2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ


Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


1. A) Συζήτηση ή μη της υπ αρ ΠΡ 51/2013 προσφυγής του Δήμου Μαλεβιζίου κατά της 1949/2013 πράξης βεβαίωσης εσόδων που επεβλήθησαν στην ΚΕΑΝΑΧ ύψους 230.181,39 € για το 100% εσόδων από χρήση παραλίας έτους 2008 η οποία συζητείται κατόπιν αναβολής την 28-3-2018 και B) παραίτηση ή μη από τα δικόγραφα των ανακοπών που άσκησαν το 2010 ο τέως Δήμος Γαζίου και η ΔΗΚΕΓ κατά των χρηματικών καταλόγων για το 20% εσόδων παραλίας ποσού 86534,13 € για τα έτη 2000-2003 και 105887,3 € για τα έτη 2005-2007.
2. Άσκηση ή μη αγωγής αδικαιολογήτου πλουτισμού κατά Μαρίνου Μερονιανάκη του Περικλή κατοίκου Γαζίου Μαλεβιζίου, ενόψει ευδοκίμησης της υπ' αρ ΓΑ 5593/ΤΜ/950/2010 ανακοπής κατά της υπ' αρ 1507/4494/2010 διαταγής πληρωμής.
3. Έγκριση χορήγησης εντολής στην δικαστική επιμελήτρια Ηρακλείου Κωστούλα Σωμαράκη για επίδοση αίτησης αναστολής κατά της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
4. Νομιμοποίηση δικηγόρου προκειμένου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τμήμα Γ την 7η Ιουνίου 2018 ή σε κάθε μετ αναβολήν δικάσιμο προκειμένου για την συζήτηση αίτησης ακύρωσης που άσκησε ο Νικόλαος Σινανδινάκης κατά της 510/2017 απόφασης Δημάρχου Μαλεβιζίου για πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.
5. Νομιμοποίηση δικηγόρου προκειμένου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τμήμα Δ την 8η Μαΐου 2018 ή σε κάθε μετ αναβολήν δικάσιμο προκειμένου για την συζήτηση αίτησης ακύρωσης που άσκησαν οι Απόστολος Ζησιόπουλος και Στυλιανός Μαστοράκης κατά ανάκλησης βεβαίωσης κατοικίας του αντιδημάρχου Αθανάσιου Κύρκου.
6. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αρ 160/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που επιδόθηκε δεύτερη φορά στο Δήμο στις 20-3-2018 με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλλει στην εταιρεία ΜΑΡΜΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το ποσόν των 108.556,38 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων.
7. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αρ 53/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που επιδοθηκ στο Δήμο δεύτερη φορά στις 20-3-2018 με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλλει στην εταιρεία Ι.Κ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το ποσόν των 45289,97 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων.
8. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ αρ 136/2018 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που επιδόθηκε στον δήμο δεύτερη φορά στις 20-3-018 και ασκήθηκε κατόπιν αίτησης της Δ.Ε.Η.
9. Ανάθεση γνωμοδότησης - απάντησης, επί αιτήματος για παραχώρηση αιγιαλού - παραλίας στην Αγία Πελαγία, στο εξειδικευμένο σε θέματα δημοσίου δικαίου δικηγόρο Εμμανουήλ Βοργιά.
10. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στην θέση Λιβάδι Κρουσώνα».
11. Ψήφιση πίστωσης 3.999,38 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αγροχημικών».
12. Δέσμευση πιστώσεων για συνεχιζόμενες υπηρεσίες και έργα προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
13. Δέσμευση πιστώσεων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
14. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός εισόδου οικισμού Κρουσώνα», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €.
15. Έγκριση μελέτης 01/2018 Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών , με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου» , κατάρτιση όρων της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 € με ΦΠΑ 24%, έγκριση διάθεσης πίστωσης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Εκτύπωση σχεδίων και χαρτών» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00€.
17. Τροποποίηση της 16/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση για την αντίστοιχη τροποποίηση της 36/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση προϋπολογισμού (Δεύτερη τροποποίηση).
18. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 (Έκτη).

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA