Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ. 11896
Αριθμ. Πρόσκλησης 24
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 01-08-2018 και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Έγκριση 1ου πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια σκυροδέματος».
2. Έγκριση 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή στεγάστρων στο 2ο Δημοτικό σχολείο Κρουσώνα».
3. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες & προμήθειες εξοπλισμού για τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας & της παιδικής χαράς Γαζίου».
4. Έγκριση 5ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου για την προμήθεια: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», διάρκειας δύο ετών.
5. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 59.994,92 €.
6. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια σκυροδέματος c12/15 και ασφάλτου για τις ανάγκες της Τ.Κ. Καλεσών» συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00 €.
7. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και μεταφορά αποχέτευσης τμήματος εντός του οικισμού Τυλίσου» συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 €.
8. Διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 13.583,43 € για την εκτέλεση της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Δ/νσης καθαριότητας, της τεχνικής υπηρεσίας και τους υπαλλήλους της άρδευσης.

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA