Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ανακοίνωση για χρήση αιγιαλού - παραλίας
Ανακοίνωση για χρήση αιγιαλού - παραλίας PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019
Ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν παρακείμενες προς τον αιγιαλό εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις - κέντρα αναψυχής) και επιθυμούν να κάνουν απλή χρήση αιγιαλού-παραλίας έμπροσθεν της ιδιοκτησίας τους για το έτος 2019, οι οποίοι δεν έχουν μισθωτήριο συμβόλαιο παραχώρησης σε ισχύ για την περίοδο 2018-2019, να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 σχετική αίτηση στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (διατίθεται από την υπηρεσία) πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή εκπροσώπου
β) Δημοτική ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία στο Δήμο).
γ) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. για ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμερίσματα, δωμάτια κ.λ.π. (σήμα Ε.Ο.Τ.) που να είναι σε ισχύ και έναρξη επιτηδεύματος (εκτύπωση μέσω Taxisnet).
δ) Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για λοιπές επιχειρήσεις (π.χ. καφετέριες, εστιατόρια) που να είναι σε ισχύ και έναρξη επιτηδεύματος (εκτύπωση μέσω Taxisnet).
ε) Υπεύθυνη δήλωση (διατίθεται από την υπηρεσία μας) ότι: «Έχω λάβει γνώση των όρων της ΚΥΑ «ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017» ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ «ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ201731.5.2017» (ΦΕΚ Β' 1970) και ΚΥΑ «ΔΔΠ/Β0010068/0624Β/ΕΞ2017/3-7-2017» (ΦΕΚ Β' 2255) και του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού που μου παραχωρείτε, σύμφωνα με το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη / απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπό σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου και βεβαιώνω τα εξής :

  • Το φωτοαντίγραφο της με αριθμ...... Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος / Ειδικού σήματος λειτουργία του Ε.Ο.Τ. που σας προσκομίζω είναι σε ισχύ και αποτελεί "ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που έχω στα χέρια μου".
  • Η επιχείρησή μου είναι όμορη του αιγιαλού όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ.
  • Ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού που μου παραχωρείτε είναι ο έμπροσθεν χώρος της προβολής του μήκους της πρόσοψης της επιχείρησής μου επί της ακτογραμμής και δεν εκτείνεται πέραν των ορίων αυτής.
  • Ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού που μου παραχωρείτε είναι ελεύθερος αιγιαλός (μη καταπατημένος) και δεν έχει γίνει ούτε πρόκειται να γίνει μετά την σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτόν, που να αντιβαίνει τους όρους της κείμενης νομοθεσίας όπως ισχύει κάθε φορά.

στ) Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, επομένως απαιτείται πρακτικό συνεδρίασης (εξουσιοδότησης) του Δ.Σ. της εταιρείας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας, με αναφορά για τη χρήση (π.χ. για ανάπτυξη ανακλίντρων-ομπρελών, για διενέργεια θαλασσίων σπορ).
ζ) Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων μέσων αναψυχής, προσκομίζεται επιπλέον η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου, ενώ για τα νέα πόστα, αντίγραφο πρακτικού της Επιτροπής από το Λιμεναρχείο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος

Αποστολάκη Ευαγγελία

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (778 KB)
Ανακοίνωση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA