Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΞΑΓΩΓΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΞΑΓΩΓΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ" PDF Εκτύπωση E-mail
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την εξαγωγή, τοποθέτηση, προμήθεια και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών της μελέτης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά.
Η έγκριση εκτέλεσης του παραπάνω διαγωνισμού είναι με την υπ' αριθμόν 94/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του παραπάνω διαγωνισμού είναι 139.730,00€ χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τους κωδικούς 12.01 (59.850,00€) και 62.07.02 (79.880,00€) του προϋπολογισμού. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και 10:00 (λήξη προσφορών).
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, του υπ' αριθμ. Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και της Υπ.Αποφ. 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν το εμπορικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό ή εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας και παροχής εργασίας, εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμέτοχής αξίας 8.593,00€ με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να παραλάβουν από την ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την αρμόδια υπηρεσία (Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 115, Γάζι), ενώ η παραλαβή των τευχών θα γίνεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου (http://www.malevizi.gov.gr/).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Γιώργος Τζαγκαράκης, εσωτ. 2). Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και κάθε επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Σαββάκης Φίλιππος

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (605KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA