Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Προμήθεια συστήματος για κλείδωμα σφαιρικών κρουνών
Προμήθεια συστήματος για κλείδωμα σφαιρικών κρουνών PDF Εκτύπωση

Αρ. Πρωτ. : 4786/10-1215
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την : «Προμήθεια συστήματος για κλείδωμα σφαιρικών κρουνών», με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 1.777,50 € χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 12.06.01. του προϋπολογισμού του έτους 2015. Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) και του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν το εμπορικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό ή εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της ανωτέρω προμήθειας, εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της Τεχνικής έκθεσης της ΔΕΥΑΜ και να συμπληρώσουν υπογράψουν και σφραγίσουν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Η Τεχνική έκθεση της ΔΕΥΑΜ με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Σαββάκης Φίλιππος

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (749 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA