Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ ΑΠΛΗΣ ΜΟΝΟΡΑΓΑΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2 TONΩΝ"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ ΑΠΛΗΣ ΜΟΝΟΡΑΓΑΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2 TONΩΝ" PDF Εκτύπωση
Αρ. Πρωτ. : 4810 / 11-12-15
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την επανάληψη της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ ΑΠΛΗΣ ΜΟΝΟΡΑΓΑΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2 TONΩΝ», με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 6.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και καλύπτεται από τον κωδικό 12.06.01. του προϋπολογισμού του έτους 2015. Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18/2015 μελέτη της ΔΕΥΑΜ, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93), άρθρο 23 παρ. 2 και του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν το εμπορικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό ή εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της ανωτέρω προμήθειας, εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ' αριθ. 18/2015 μελέτης της ΔΕΥΑΜ και να συμπληρώσουν υπογράψουν και σφραγίσουν το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η μελέτη της ΔΕΥΑΜ με το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5)

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (2070 KB)
συνημμένο

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA