Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» PDF Εκτύπωση
Γάζι , 10-12-2014
Αριθμός πρωτ.32104
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου  δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   ότι, εκτίθεται σε Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4155/2013/Α'120, και του ΕΚΠΟΤΑ όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» για το έτος 2015. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στα 80.814,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ο.Κ.ΑΠ.Α.Μ) του Δήμου Μαλεβιζίου.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05/01/2015
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/01/2015 και ώρα 15:00. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύναται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.420,33€ (ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη χωρίς φπα) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της μελέτης 6/2014 από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr). Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος Παντερής Γεώργιος τηλ. 2813 400697.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΑΜΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (924 KB)
Μελέτη Διαγωνισμού

 

Ανακοίνωση σχετικά με το Διαγωνισμό

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA