Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΚΑΠΠΑΜ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΚΑΠΠΑΜ PDF Εκτύπωση
Από το τμήμα Προυπολογισμού, λογιστηριίου & Προμηθειών της Διέυθυνσης οικονομικών Υπηρεσιών, ανακοινώνεται ότι το άρθρο 3 της υπ. αριθ. μελέτης για 6/2014 για "Προμήθεια Τροφίμων για το
νομικό πρόσωπο του Δήμου Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ"  τροποποιείται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 3 ί Τρόπος εκτεΑεσης της προμήθειας - Προϋπολογισμός.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των προϊόντων σύμφωνα με την μελέτης 6/2014 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 80.814,31€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.ΠΑΔ. Δ.Ο.Κ.Α.ΠΑΜ. του Δήμου Μαλεβιζΐου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσης,

 

Αρχική Προκήρυξη

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (826 ΚB)
Μελέτη διαγωνισμού με διορθώσεις

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA